Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden


JULENS GUDSTJENESTER

Lille julaften kl. 11.30: Våler Omsorgssenter. Julegudstjeneste.

Julaften kl. 12.00: Gravberget kirke.
Julaften kl. 14.00: Risberget Kirkesal

Julaften kl. 16.00: Våler kirke.

Juledag kl. 11.00: Våler kirke. Høytidsgudstjeneste.

Ida Kristin Kilen synger og Peder Øiseth spiller trompet

julaften og juledag.
Nettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71