Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

JULENS GUDSTJENESTER 2014

                   

Nettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

VELKOMMEN TIL JULENS GUDSTJENESTER!

JULEGUDSTJENESTER JULAFTEN

Kl. 12.00:  Gravberget kirke

Kl. 14.00:  Risberget kirkesal

Kl. 16.00:  Våler Kommunelokale

Prest denne dagen er Turid Lindal (37 år). Oppvokst på Arneberg. Utdannet ved Teologisk menighetsfakultet og Universitetet i Oslo.

Skal begynne som prest i Vinger og omegn.

Organist: Arne Moseng

Ida Kristin Kilen synger ved alle tre gudstjenestene.


HØYTIDSGUDSTJENESTE JULEDAG

Kl. 11.00:  Våler kapell

Prest: Reidun Rakotonirainy

Organist: Arne Moseng

Trompet: Peder Øiseth