Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

























Nettskredder:

Sist oppdatert 05.10.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

JEGERMESSE  I  RISBERGET

Onsdag 3. oktober kl. 18.00








Folkemusikkensemble med tradisjonsmusikk.

Sokneprest Einar Vannebo og kantor

Andrey Mirgorodskiy

Elghakk, kaffe og kaker etter messa.

Vel møtt, enten du er i jaktklær eller ikke.