Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden


Nettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

INNSETTELSESGUDSTJENESTE


GRAVBERGET KIRKE

SØNDAG 6. OKTOBER KL. 11.00


Ingfrid Norum blir innsatt som
ny Sokneprest i VålerIngfrid ble vigslet tidlig på nyåret i 2012 til prestetjeneste i Berg og Torsken sokn i Senja prosti. Hun har vært stiftspraktikant i Vinger og Odal prosti. I sin første hilsen til menighetene i Våler skriver hun bl.a. ” Nå ser jeg fram til å arbeide som prest i Våler og håper på mange gode øyeblikk sammen med dere.”


Prost Øystein Halling har tjeneste sammen med den nye soknepresten. Våler Kantori deltar.


Gudstjenesten blir også en markering av det Diakonale engasjement i menigheten.


Det blir samvær (kirkekaffe) på skolen etter gudstjenesten.

Opplegget er et samarbeid med Våler og Gravberget menighetsråd.VELKOMMEN!