Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

GRUNNSTEINSNEDLEGGELSE VÅLER NYE KIRKE


Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

GRUNNSTEINSNEDLEGGELSE VÅLER NYE KIRKE

Fredag 14. mars 2014 kl. 14.00.

I det framtidige kirkerommet.

Prost Øystein Halling. Sokneprest Ingfrid Norum.

Kantor Arne Moseng. Trompet Peder Øiseth.

Årets konfirmanter.

To av konfirmantene skal legge ned grunnsteinen.

Byggekomiteens leder Harry Vinje.

Fellesrådets leder Torunn Syversen.

En historisk dag i Våler.

VELKOMMEN!