Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden


Gaver til Våler nye kirke har passert 2,5 millioner kroner!Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

En oversikt over bundne gaver pr. 28. februar 2014

viser totalt kr. 2.511.748,91

Disse fordeler seg slik:

Generelt  kr. 593.734,70

Utsmykning kr. 1.468.443,21

Orgel  kr. 410.200,-

Kirkelokker kr. 33.371,-

Fundament  kr. 1000,-

Branntomt kr. 5000,-

Dugnad er beregnet til en verdi av ca. 200.000,-

Hjertelig takk til alle givere fra Våler kirkelige fellesråd!

FOR DE SOM ØNSKER Å GI – BRUK KTO.NR. 1822 34 36761

Du kan opplyse om din gave skal være til flg.:

Generelt

Utsmykning

Orgel

eller

Kirkeklokker

Vi gjør oppmerksom på at gaver fra 500,- til 12.000,- pr. år kan gies med skattefradrag.
Givere som ønsker det må oppgi sitt personnummer (11 siffer) til Kirkekontoret.
Gaven blir da rapportert videre til skattemyndighetene.
Gaver kan også bli gitt anonymt – om ønskelig.

Med hilsen

Våler Kirkelige Fellesråd