Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

GAVEKORT TIL INNTEKT FOR VÅLER NYE KIRKENettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

GAVEKORT


TIL INNTEKT FOR

VÅLER NYE KIRKE


KR. …………….


ER BETALT INN TIL

KONTO

1822 34 36 761

Hvis du ved forskjellige anledninger vil gi en gave til den nye kirken i stedet for blomster eller annet,  ligger det nå gavekort i banken og på kirkekontoret.  Summen betales i banken, og størrelsen bestemmer du selv.

Våler menighetsråd

Innsamlingsgruppa