Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden


Nettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

«EN I TRE»


HØYMESSE I VÅLERKIRKENE

Søndag 21. August


(Bussreise)

1. del: I Våler kirke kl. 11.00.

2. del: I Risberget kirkesal m/kirkekaffe.

3. del: I Gravberget kirke.


Odd-Cato Kristiansen. Rolf Arne Lie Holter.

Arne Moseng.


Les mer her>>>