Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

DÅPSGUDSTJENESTERNettskredder:

Sist oppdatert 27.02.2021


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

OVERSIKT OVER DÅPSGUDSTJENESTER

Søndag 7. mars

11:00

Våler kirke

Søndag 21. mars

11:00

Våler kirke

Søndag 28. mars

11:00

Gravberget kirke

Lørdag 3. april

17:00

Risberget kirkesal

Søndag 4. april

11:00

Våler kirke

Søndag 2. mai

11:00

Våler kirke

Søndag 30. mai

11:00

Våler kirke

Søndag 6. juni

11:00

Våler kirke

Søndag 27. juni

11:00

Våler kirke

Ønske om dåp i Risberget kirkesal og Gravberget kirke utover oppgitte datoer, kan avtales.