Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

DÅP             Tilbake til ”Livets gang”

Nettskredder:

Sist oppdatert 11.08.2021


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Menighetene i Våler ønsker dere velkommen til dåp i èn av våre vakre kirker.
Vi vil gjøre tilbudet om dåp kjent på kirkens hjemmeside «www.vålerkirken», menighetsbladet og  på oppslagstavler ulike steder i Våler.
Det vil snart bli anledning for digital påmelding på vår hjemmeside, men inntil videre, ta kontakt med kirkekontoret på telefon 62 42 40 91 (tirs.-tors. kl 10-14) eller

e-post til kirken@vis.kommune.no


I Våler er dåp en del av søndagens gudstjeneste. Noen ganger har vi også egne dåpsgudstjenester.


Når dato for dåp er fastsatt, har presten en samtale med foreldrene noen uker i forkant.

Der er det gjennomgang av det praktiske som skjer og spørsmål og svar om hva dåpen betyr.

Det vanligste er dåp ved 3 måneders alder – men uansett alder kan man bli døpt.


Det er ofte spørsmål om faddere. Barnet som døpes skal ha minst to faddere – ikke flere enn seks. De må ha fylt 15 år og være medlemmer av Den Norske Kirke, eller et annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp. Foreldre kan ikke være faddere.Les mer om dåp på Den Norske Kirkes hjemmeside >>>

Livets gang