Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

DÅP             Tilbake til ”Livets gang”

Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Når et barn er født og en av foreldrene er medlem i Den Norske Kirke, sender folkeregisteret opplysninger om den nyfødte til kirkekontoret der foreldrene er bosatt.


Kirkekontoret sender gratulasjonsbrev med datoer over aktuelle dåpssøndager.


I Våler er dåp en del av søndagens gudstjeneste. Noen ganger har vi også egne dåpsgudstjenester.


Når dato for dåp er fastsatt, har presten en samtale med foreldrene noen uker i forkant.

Der er det gjennomgang av det praktiske som skjer og spørsmål og svar om hva dåpen betyr.

Det vanligste er dåp ved 3 måneders alder – men uansett alder kan man bli døpt.


Det er ofte spørsmål om faddere. Barnet som døpes skal ha minst to faddere – ikke flere enn seks. De må ha fylt 15 år og være medlemmer av Den Norske Kirke, eller et annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp. Foreldre kan ikke være faddere.Les mer om dåp på Den Norske Kirkes hjemmeside >>>

Livets gang