Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

GUDSTJENESTE PÅ BERGESIDEN GRENDETUN
                   

Nettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

For første gang:
GUDSTJENESTE PÅ BERGESIDEN GRENDETUN

Søndag 22. mars 2015 kl. 17.00
(Maria Budskapsdag)
Kirkekaffe
Offer til
Bergesiden Vel