Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden


Nettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

VÅLER KIRKE

Søndag 30. oktober kl. 11.00

Avskjedsgudstjeneste for
Arne MosengProst Øystein Halling
Sokneprest Thomas Midtsund
Kantor Arne Moseng
Kantor Andrey Mirgorodskiy

Våler Kantori
Vaaler Sangforening
Peder Øyseth trompet m. flere.

Gudstjenesten har Reformasjonsdagens (31.10.) preg.

Kirkekaffe i Kirketorget.