Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden


Nettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

AVSKJEDSGUDSTJENESTE/HØSTTAKKEGUDSTJENESTE


AULAEN VÅLER UNGDOMSSKOLE

SØNDAG 29. SEPTEMBER KL. 18.00Reidun Rakotonirainy ble innsatt som sokneprest i Våler 7. februar 1999. Etter nesten 15 år i tjenesten tar hun nå farvel for å gå over i pensjonistenes rekker. Gudstjenesten i Aulaen blir både avskjedsgudstjeneste og høsttakkegudstjeneste.


Prost Øystein Halling har tjeneste sammen med Soknepresten.
Vaaler Sangforening deltar.

Takkeofferet går til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Våler menighetsråd og Bygdekvinnelaget er sammen om å legge til rette.VELKOMMEN!