Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden


Gaver til Våler nye kirke har passert 3 millioner kroner!Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

En oversikt over bundne gaver pr. 31. desember 2014

viser totalt kr. 3.018.369,49

Disse fordeler seg slik:

Generelt  kr. 930.209,75

Utsmykning kr. 1.476.463,21

Orgel  kr. 456.350,00

Kirkeklokker kr. 48.796,50

Branntomt kr. 106.550,00

Dugnad (inklusive gave minnekort)
er beregnet til en verdi av kr. 642.475,00

Hjertelig takk til alle givere fra Våler kirkelige fellesråd!

FOR DE SOM ØNSKER Å GI – BRUK KTO.NR. 1822 34 36761

Du kan opplyse om din gave skal være til flg.:

Generelt

Utsmykning

Orgel

eller

Kirkeklokker

Vi gjør oppmerksom på at gaver fra 500,- til 16.800,- pr. år kan gies med skattefradrag.
Givere som ønsker det må oppgi sitt personnummer (11 siffer) til Kirkekontoret.
Gaven blir da rapportert videre til skattemyndighetene.
Gaver kan også bli gitt anonymt – om ønskelig.

Med hilsen

Våler Kirkelige Fellesråd